Plan zajęć 2013/2014

Rozwiń
PLAN ZAJĘĆ NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH WL – rok 2013 / 2014
rok / przedmiot liczba godzin
I rok
1. Historia medycyny i filozofii / egzamin 30 godz.
2. Język angielski (naukowy) / zaliczenie z oceną 50 godz.
3. Zastosowanie metod komputerowych w statystyce / zaliczenie z oceną 30 godz.
4. Naukowa informacja medyczna – wybrane zagadnienia / zaliczenie z oceną 5 godz.
5. Zajęcia dydaktyczne ze studentami / zaliczenie bez oceny 60 godz.
* zajęcia fakultatywne, min.dwa – do wyboru przez cały okres studiów
II rok
1. Język angielski (naukowy) / egzamin 50 godz.
2. Sesja sprawozdawcza / zaliczenie bez oceny 6 godz.
3. Zajęcia dydaktyczne ze studentami / zaliczenie bez oceny 60 godz.
* zajęcia fakultatywne, min. dwa – do wyboru przez cały okres studiów
III rok
1. Etyka w naukach medycznych / zaliczenie bez oceny 10 godz.
2. Stylistyka wypowiedzi naukowej (ćwiczenia prowadzone w języku angielskim) / zaliczenie bez oceny 30 godz.
3. Bibliograficzne i prawne aspekty publikowania w nauce / zaliczenie bez oceny 3 godz.
4. Zajęcia dydaktyczne ze studentami / zaliczenie bez oceny 60 godz.
IV rok
1. Psychologia kliniczna / zaliczenie bez oceny 10 godz.
2. Postępy medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu / zaliczenie bez oceny 20 godz.
3. Seminarium doktoranckie / zaliczenie bez oceny 20 godz.
4. Zajęcia dydaktyczne ze studentami / zaliczenie bez oceny 60 godz.
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE – do wyboru przez cały okres studiów dla doktorantów I i II roku
1. Postępy medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu / zaliczenie bez oceny 20 godz.
2. Statystyka badań laboratoryjnych / zaliczenie bez oceny 15 godz.
3. Zasady EBM (Evidence Based Medicine) / zaliczenie bez oceny 20 godz.