StartPierwsza Szkoła Doktorska
Rozwiń

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE UTWORZENIA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

REGULAMIN

Obowiązujący od 01.10.2020 r.: Obowiązujący od 01.10.2019 r.:

PROGRAM KSZTAŁCENIA

REKRUTACJA na rok akademicki 2020/2021DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ ZDALNIE PRZESYŁAJĄC JE NA ADRES MAILOWY:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DO PSzD WYMAGANE BĘDZIE NIEZWŁOCZNE DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE BEDĄ MIAŁY PRZEBIEG ZDALNY ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZOOM.US.

Dane logowania kandydaci otrzymają przed rozmową. Wymagane jest wyposażenie techniczne w formie komputera, kamery, mikrofonu oraz łącza internetowego.

WYNIKI REKRUTACJI na rok akademicki 2020/2021

wyniki rekrutacji 2020-2021 (126 KB)


TERMINY REKRUTACYJNE

 1. Rejestracja elektroniczna: 1.07.2020 r. – 15.08.2020 r.
 2. Składanie dokumentów w Biurze Spraw Doktoranckich: 17-28.08.2020 r.
 3. Egzamin z języka angielskiego: 01.09.2020 r.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne: 07-11.09. 2020 r.
 5. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej PSzD GUMed: do 21.09.2020 r.

REKRUTACJA ON-LINE

UWAGA! Rekrutacja on-line przebiega w 2 krokach:
1. rejestracja konta
2. wypełnienie formularza
JEŚLI PO ZALOGOWANIU NIE WIDAĆ OPCJI “TWOJE FORMULARZE”, OZNACZA TO, ŻE FORMULARZ NIE ZOSTAŁ WYPEŁNIONY/ZAPISANY!

LOKALIZACJA:

 1. Składanie dokumentów:
  Biuro Spraw Doktoranckich
  Gdańsk, ul. Dębinki 7 (Budynek nr 13), piętro I, p. 26, 27
  czynne: pon.-pt., godz. 8.30-13.30

 2. Egzaminy z języka angielskiego:
  Egzamin będzie miał przebieg zdalny.

 3. Rozmowy kwalifikacyjne:
  Przebieg zdalny za pośrednictwem platformy “Zoom.us”.

WZORY NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA:

UWAGA! Poniższa lista nie obejmuje wszystkich dokumentów, które kandydat musi złożyć. Pełna lista w Uchwale rekrutacyjnej.

1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed:
Podanie do PSzD (16,6 KB)

2. Oświadczenia opiekuna naukowego o:
- zgodzie na opiekę naukową
- zapewnieniu funduszy na realizację projektu
- niesprawowaniu opieki nad tym samym doktorantem w SzD i na SD
wraz z oświadczeniem kierownika jednostki o zapewnieniu realizacji praktyki zawodowej:
Oświadczenia opiekuna naukowego i kierownika jednostki -wzór (72,4 KB)

3. CV kandydata zawierające m.in. następujące dane:
- adres korespondencyjny, nr tel., kontakt mailowy
- data i miejsce urodzenia
- PESEL
- podpis kandydata
- w przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV akt małżeństwa.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
Oświadczenie - przetwarzanie danych (25 KB)

5. Oświadczenia kandydata o:
- niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej,
- braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy od dnia 1.10.2020 r. do zakończenia oceny śródokresowej,
- studiowaniu/niestudiowaniu na studiach doktoranckich, z podaniem, w przypadku studiowania, dyscypliny naukowej, w której realizowany jest projekt, tematu oraz nazwiska opiekuna naukowego/promotora tego projektu,
- niezwłocznym złożeniu wniosku do komisji etycznej, jeśli taka zgoda jest wymagana do realizacji projektu, w przypadku przyjęcia do PSzD GUMed.
Oświadczenia kandydata do PSzD - wzór (17,3 KB)

6. Zgoda jednostki współpracującej:
Zgoda na współpracę - wzór (56,7 KB)

7. Opis projektu badawczego:
Projekt rozprawy doktorskiej - wzór (61,3 KB)

EGZAMINY JĘZYKOWE :

1. Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów:
Kryteria oceniania kandydatów z języka angielskiego (225 KB)


Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci będą musieli zapisać się na kurs Egzamin j. angielski Pierwsza Szkoła Doktorska. Prosimy o wcześniejsze zapisy na kurs.

Test będzie dostępny w zakładce “Egzamin j. angielski PSD”

data: 1.09.2020
rozpoczęcie spotkania na Zoomie: 8.50
rozpoczęcie egzaminu na platformie Moodle: 9.00
czas na wykonanie zadań egzaminacyjnych 25 minut
egzamin będzie dostępny do 9.45

Dane logowania do platformy ZOOM otrzymają Państwo mailowo na adres podany w rekrutacji elektronicznej. Prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej.

Wyniki punktowe będą dostępne dla kandydatów w momencie zakończenia egzaminu.

Od momentu zamknięcia egzaminu (godz 9.45) kandydaci będą mieć wgląd do prawidłowych odpowiedzi
do godz. 11.00.

UWAGI DODATKOWE:

 1. Na egzaminie z języka angielskiego oraz na rozmowie kwalifikacyjnej należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości.

 2. W przypadku, gdy opiekun naukowy nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną kandydata, wyznaczony przez niego zastępca musi okazać pisemne upoważnienie do zastępstwa od opiekuna naukowego.

 3. W przypadku posiadania dyplomu wydanego za granicą (§ 6 ust. 1 pkt 9b Uchwały rekrutacyjnej) , należy zwrócić się do NAWA, w celu uzyskania informacji o jego uznawalności. NAWA wydaje informację w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku.

 4. Biuro Spraw Doktoranckich będzie nieczynne z powodu urlopów w terminach, które zostaną podane w późniejszym czasie.*
  Kontakt w sprawach pilnych związanych z rekrutacją:
  pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
  Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
  rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl


KONTAKT:

58 349 12 08

pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

Gdańsk 80-211 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13), piętro I, p. 26, 27.

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Farmaceutycznych
dr hab. Danuta Siluk
danuta.siluk@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Medycznych
prof. dr hab. Michał Pikuła
michal.pikula@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk o Zdrowiu
dr hab. Adam Szarszewski
adam.szarszewski@gumed.edu.pl

Obsługa administracyjna
mgr Iga Leszczyńska
mgr Joanna Okońska

iga.leszczynska@gumed.edu.pl
joanna.okonska@gumed.edu.pl
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

58 349 12 08

Gdańsk 80-211 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 26, 27.

Biuro Spraw Doktoranckich
czynne pn. – pt. 8.30-13.30
Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl