Szkoła Doktorska

Jesteśmy dumni z faktu, że Gdański Uniwersytet Medyczny, jako jedyna uczelnia medyczna w kraju, został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.


Utworzona na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w 2019 r. Pierwsza Szkoła Doktorska oferuje nieodpłatne kształcenie w trzech dyscyplinach naukowych:
▪ nauki medyczne
▪ nauki farmaceutyczne
▪ nauki o zdrowiu

Działanie szkoły uregulowane jest Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem Pierwszej Szkoły Doktorskiej. >>

Podstawowym zadaniem naszej szkoły doktorskiej jest przygotowanie nowego pokolenia badaczy do uzyskania stopnia doktora poprzez realizację programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego w ścisłej współpracy z promotorem.

Stawiamy na rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z tematyką prac doktorskich. Wierzymy w ideę funkcjonowania szkół doktorskich, która zakłada rozwój naukowy i akademicki naszych doktorantów.

Wspieramy międzynarodową współpracę naszych doktorantów m.in. poprzez kształcenie w języku angielskim, co przygotowuje ich do swobodnego poruszania się w międzynarodowym środowisku naukowym.

Doktoranci otrzymują stypendium doktoranckie, które wynosi:
▪ 3.466,90 zł brutto (I i II rok),
▪ 5.340,90 zł brutto (III i IV rok).Władze Pierwszej Szkoły Doktorskiej

Dyrektor

P.Sudara_-_Witkowski_Jacek_-_003a_(Duży).jpgprof. dr hab. Jacek M. Witkowski

jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Nauk o Zdrowiu

P.Sudara_-_Antosiewicz_Jędrzej_a_(Duży).jpgprof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

jedrzej.antosiewicz@gumed.edu.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Nauk Farmaceutycznych

P.Sudara_-_Inkielewicz-Stępniak_Iwona_-_006a_(Duży).jpgprof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak

iwona.inkielewicz-stepniak@gumed.edu.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Nauk Medycznych

P.Sudara_-_Pikuła_Michał_-_007a_(Duży).jpgprof. dr hab. Michał
Pikuła

michal.pikula@gumed.edu.pl
Rada Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski

Członkowie:
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
prof. dr hab. Radosław Owczuk
prof. dr hab. Michał Pikuła
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr. hab. Katarzyna Zorena
mgr Dagmara Kroll
lek. Szymon Zdanowski
lek. Tomasz Michalski


Biuro Spraw Doktoranckich

_DSC2635_1.JPG
Czynne pn. – pt. 8.30-13.30
ul. Dębinki 7 (budynek nr 13)
piętro I, p. 26, 27.
80-211 Gdańsk

58 349 12 08
58 349 18 37

mgr Iga Leszczyńska
mgr Joanna Okońska
mgr inż. Aleksandra Roman
Lidia Kotłowska-Niszcz

pszd@gumed.edu.pl
Lokalizacja Pierwszej Szkoły Doktorskiej

Aby zobaczyć szczegóły należy kliknąć na mapie na klawisz (+) lub na obiekty zaznaczone na mapie.