Szkoła Doktorska

StartPierwsza Szkoła Doktorska
Rozwiń

REGULAMIN

PROGRAM KSZTAŁCENIA

REKRUTACJA na rok akademicki 2019/2020

TERMINY REKRUTACYJNE

 1. Rejestracja elektroniczna: 01.07.2019 r. – 18.08.2019 r.
 2. Składanie dokumentów w Biurze Spraw Doktoranckich: 19-30.08.2019 r.
 3. Egzaminy językowe: 02-04.09.2019 r.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne: 09-13.09. 2019 r.
 5. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej PSzD GUMed: do 20.09.2019 r.

LOKALIZACJA:

 1. Składanie dokumentów:
  Biuro Spraw Doktoranckich
  Gdańsk, ul. J. Tuwima 15, p. 313
  czynne: pn-wt, godz. 8.30 – 13.30

 2. Egzaminy językowe:
  język francuski: sala nr 1
  język hiszpański: sala nr 2
  język niemiecki: sala nr 1
  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  Gdańsk, ul. Dębinki 1b (vis-à-vis Biblioteki Głównej GUMed)
  język angielski:
  budynek AGN (Atheneum Gedanense Novum), aula Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza
  Gdańsk, al. Zwycięstwa 41/42 Gdańsk
  Lokalizacja może ulec zmianie.

 3. Rozmowy kwalifikacyjne:
  (Lokalizacja zostanie podana późniejszym terminie.)

WZORY NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA :

1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed:
Podanie do PSzD (60,2 KB)

2. Oświadczenia opiekuna naukowego o: 3. CV kandydata zawierające m. in. następujące dane:
 • adres korespondencyjny, nr. tel., kontakt mailowy,
 • data i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • PESEL,
 • podpis kandydata,
 • w przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV akt małżeństwa.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
WZÓR

5. Oświadczenia kandydata o:
 • niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej,
 • braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy od dnia 01.10.2019 r. do zakończenia oceny śródokresowej,
 • studiowaniu/niestudiowaniu na studiach doktoranckich oraz, w wypadku przyjęcia do PSzD GUMed, o rezygnacji z uczestnictwa w studiach doktoranckich w razie zbieżności projektów,
 • niezwłocznym złożeniu wniosku do komisji etycznej, jeśli taka zgoda jest wymagana do realizacji projektu, w przypadku przyjęcia do PSzD GUMed.
  Oświadczenia kandydata do PSzD – wzór (64,8 KB)

6. Zgoda jednostki współpracującej:
Zgoda na współpracę – wzór (56,7 KB)

7. Opis projektu badawczego:
Projekt rozprawy doktorskiej – wzór (61,3 KB)

EGZAMINY JĘZYKOWE :

1. Harmonogram egzaminów:
 • język angielski: 02.09.2019 r. godz 9.00, budynek AGN, aula Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza
 • język niemiecki: 03.09.2019 r. godz. 9.00, budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, sala nr 1
 • język hiszpański: 03.09.2019 r. godz. 11.00, budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, sala nr 2
 • język francuski: 04.09.2019 r. godz. 9.00, budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, sala nr 1

W przypadku większej ilości chętnych na egzaminy z jęz. niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego bierzemy pod uwagę możliwość zmiany sali na większą w późniejszym terminie.

2. Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów:
Kryteria oceniania kandydatów z języka obcego nowożytnego (17,3 KB)

UWAGI DODATKOWE:

 1. Na egzaminach językowych oraz na rozmowie kwalifikacyjnej należy potwierdzić swoją tożsamość okazując dokument tożsamości.

 2. W przypadku, gdy opiekun naukowy nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną kandydata, wyznaczony przez niego zastępca musi okazać pisemne upoważnienie do zastępstwa od opiekuna naukowego.

KONTAKT:

58 349 12 08

iga.leszczynska@gumed.edu.pl
joanna.okonska@gumed.edu.pl

ul. J. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk (p. 313)