Rozwiń


PIERWSZA SZKOŁA DOKTORSKA GUMed

Kształcenie prowadzone w 3 dyscyplinach naukowych:
- nauki medyczne
- nauki farmaceutyczne
- nauki o zdrowiu

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak
iwona.inkielewicz-stepniak@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Medycznych
prof. dr hab. Michał Pikuła
michal.pikula@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
jedrzej.antosiewicz@gumed.edu.pl
Rada Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski

Członkowie:
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
prof. dr hab. Radosław Owczuk
prof. dr hab. Michał Pikuła
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr. hab. Katarzyna Zorena
mgr Gabriela Harasim
mgr Magdalena Piotrowska
mgr Katarzyna WychodnikZarządzenie Rektora w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej: