StartPierwsza Szkoła Doktorska
Rozwiń

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE UTWORZENIA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

REGULAMIN

PROGRAM KSZTAŁCENIA

REKRUTACJA na rok akademicki 2019/2020WYNIKI REKRUTACJI na rok akademicki 2019/2020
Wyniki rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed na rok akademicki 2019/2020 (368 KB)
Hasło do otwarcia pliku kandydaci otrzymają w wiadomości mailowej.


TERMINY REKRUTACYJNE

 1. Rejestracja elektroniczna – 1.07.2019 r. – 18.08.2019 r.
 2. Składanie dokumentów w Biurze Spraw Doktoranckich – 19-30.08.2019 r.
 3. Egzaminy językowe – 2-04.09.2019 r.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne – 9-13.09. 2019 r.
 5. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej PSzD GUMed – do 20.09.2019 r.

REKRUTACJA ON-LINE

LOKALIZACJA:

 1. Składanie dokumentów –
  Biuro Spraw Doktoranckich
  Gdańsk, ul. J. Dębinki 7 (Budynek nr 13), piętro I, p. 1012, 1013
  czynne: pon.-pt., godz. 8.30-13.30

 2. Egzaminy językowe:
  język francuski – sala nr 1
  język hiszpański – sala nr 2
  język niemiecki – sala nr 1
  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  Gdańsk, ul. Dębinki 1b (naprzeciwko Biblioteki Głównej GUMed)
  język angielski:
  budynek AGN (Atheneum Gedanense Novum), aula Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza
  Gdańsk, al. Zwycięstwa 41/42 Gdańsk
  Lokalizacja może ulec zmianie.

 3. Rozmowy kwalifikacyjne:
  Rektorat GUMed, Sala Posiedzeń (109)
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk

WZORY NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA:

UWAGA! Poniższa lista nie obejmuje wszystkich dokumentów, które kandydat musi złożyć. Pełna lista w Uchwale rekrutacyjnej.

1. Podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed:
Podanie do PSzD (60,2 KB)

2. Oświadczenia opiekuna naukowego o:
- zgodzie na opiekę naukową
- zapewnieniu funduszy na realizację projektu
- niesprawowaniu opieki nad tym samym doktorantem w SzD i na SD
wraz z oświadczeniem kierownika jednostki o zapewnieniu realizacji praktyki zawodowej:
Oświadczenia opiekuna naukowego i kierownika jednostki -wzór (72,4 KB)

3. CV kandydata zawierające m.in. następujące dane:
- adres korespondencyjny, nr tel., kontakt mailowy
- data i miejsce urodzenia
- PESEL
- podpis kandydata
- w przypadku zmiany nazwiska, jeśli część składanych dokumentów wydana została na poprzednie nazwisko, należy dołączyć do CV akt małżeństwa.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed:
Oświadczenie - przetwarzanie danych (25 KB)

5. Oświadczenia kandydata o:
- niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej,
- braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy od dnia 1.10.2019 r. do zakończenia oceny śródokresowej,
- studiowaniu/niestudiowaniu na studiach doktoranckich oraz, w przypadku przyjęcia do PSzD GUMed, o rezygnacji z uczestnictwa w studiach doktoranckich w razie zbieżności projektów,
- niezwłocznym złożeniu wniosku do komisji etycznej, jeśli taka zgoda jest wymagana do realizacji projektu, w przypadku przyjęcia do PSzD GUMed.
Oświadczenia kandydata do PSzD - wzór (64,8 KB)

6. Zgoda jednostki współpracującej:
Zgoda na współpracę - wzór (56,7 KB)

7. Opis projektu badawczego:
Projekt rozprawy doktorskiej - wzór (61,3 KB)

EGZAMINY JĘZYKOWE :

1. Harmonogram egzaminów:
 • język angielski (egzamin obowiązkowy)– 2.09.2019 r. godz 9.00, budynek AGN, aula Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza
 • język niemiecki (egzamin dobrowolny) – 3.09.2019 r. godz. 9.00, budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, sala nr 1
 • język hiszpański (egzamin dobrowolny) – 3.09.2019 r. godz. 11.00, budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, sala nr 2
 • język francuski (egzamin dobrowolny) – 4.09.2019 r. godz. 9.00, budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, sala nr 1

W przypadku większej ilości chętnych na egzaminy z jęz. niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego bierzemy pod uwagę możliwość zmiany sali na większą w późniejszym terminie.

2. Kryteria i zasady przeprowadzania egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów:
Kryteria oceniania kandydatów z języka obcego nowożytnego (17,3 KB)

UWAGI DODATKOWE:

 1. Na egzaminach językowych oraz na rozmowie kwalifikacyjnej należy potwierdzić swoją tożsamość okazując dokument tożsamości.

 2. W przypadku, gdy opiekun naukowy nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną kandydata, wyznaczony przez niego zastępca musi okazać pisemne upoważnienie do zastępstwa od opiekuna naukowego.

 3. W razie, gdy suplement nie zawiera średniej ocen ze studiów, należy dostarczyć zaświadczenie o średniej z dziekanatu.

 4. W przypadku posiadania dyplomu wydanego za granicą (§ 6 ust. 1 pkt 9b Uchwały rekrutacyjnej) , należy zwrócić się do NAWA, w celu uzyskania informacji o jego uznawalności. NAWA wydaje informację w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku.

 5. Biuro Spraw Doktoranckich będzie nieczynne z powodu urlopów od 24.07.2019 r. do 09.08.2019 r.
  Kontakt w sprawach pilnych związanych z rekrutacją:
  pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
  Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
  rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl


KONTAKT:

58 349 12 08

pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

Gdańsk 80-210 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13), piętro I, p. 1012, 1013.

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek M. Witkowski
jacek.witkowski@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
wieslaw.sawicki@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk Medycznych
dr hab. Michał Pikuła
michal.pikula@gumed.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Nauk o Zdrowiu
dr hab. Adam Szarszewski
adam.szarszewski@gumed.edu.pl

Obsługa administracyjna
mgr Iga Leszczyńska
mgr Joanna Okońska

iga.leszczynska@gumed.edu.pl
joanna.okonska@gumed.edu.pl
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl

58 349 12 08

Gdańsk 80-210 , ul. Dębinki 7 (budynek nr 13),
piętro I, p. 1012, 1013.

Biuro Spraw Doktoranckich
czynne pn. – pt. 8.30-13.30
Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:
pierwszaszkoladoktorska@gumed.edu.pl
Kontakt w przypadku problemów technicznych z rekrutacją elektroniczną:
rekrutacja-pomoc@gumed.edu.pl