Opłaty związane z odbywaniem studiów doktoranckich

StartOpłaty związane z odbywanie...
Rozwiń

1. Uchwała Nr 28/2016 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 czerwca 2016 r.

o zmianie Uchwały Nr 16/2015 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat wiążących rektora przy zawieraniu umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wysokości opłat za kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Jak dojechać?

Zobacz kampus