StartOpłaty związane z odbywanie...
Rozwiń

1. Uchwała Nr 16/2015 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat wiążących rektora przy zawieraniu umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
Tekst jednolity Uchwały Nr 16/2015 Senatu GUMed (495 KB)

2. Zarządzenie Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nr 3/2018 z dnia 16.01.2018 r. .*

w sprawie wysokości opłat za kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Zarządzenie Rektora nr 3/2018 z dnia 16.01.2018 r. (242 KB)